مرور برچسب

فارسي زرتشتي

گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan

ردنا (ادیان نیوز)/ مرگ ارزان، به معنی «درخور و شایسته مرگ» است. در دین زرتشتی، گناهان درجاتی دارند که بالاترین آن‌ها، گناه مرگ ارزان است. در "برهان قاطع"، این واژه به صورت نادرست "مرکزراین" آمده است و…