مرور برچسب

فرقه سازی

فرقه‌ها و رهبرانشان

کتاب «فرقه‌ها و رهبرانشان» نگاهی عمیق به خطر حضور و فعالیت فرقه‌ها در جامعه فرانسه داشته و با استفاده از روش‌های علمی، تجربیات و منابع بسیار زیاد از اعماق و مکانیسم‌های ایدئولوژی درونی آنان حرف زده…

پیامبران دروغین یهودی و دسیسه‌های رازآمیز (۳)

ادیان نیوز (ردنا): در حوالی نیمه سده هیجدهم از درون فرقه رازآمیز کابالا و بر بنیاد میراث شابتای زوی و ناتان غزه‌ای شیاد دیگری به ‏نام یاکوب فرانک ظهور کرد و فرقه‌ای را بنیاد نهاد که به فرانکیست شهرت…