مرور برچسب

فرهنگ ایران

ایران، کشوری با تمدن غنی است

به گزارش ادیان نیوز؛ رییس و معاون مرکز فرهنگی،هنری نیرینی در دیدار با "علی محمد حلمی" رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن گفت: ایران یکی از باسابقه ترین کشورهای فرهنگی جهان است و ملت…

ایران، کشوری با تمدن غنی است

به گزارش ادیان نیوز؛ رییس و معاون مرکز فرهنگی،هنری نیرینی در دیدار با 'علی محمد حلمی' رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آتن گفت: ایران یکی از باسابقه ترین کشورهای فرهنگی جهان است و ملت ایران…