مرور برچسب

فرهنگ و گردشگری

آیا فرهنگ با صنعت گردشگری در ارتباط است؟

به گزارش ادیان نیوز، پیش بینی می‌شود در سال‌های آینده گردشگری به لحاظ در آمد در رأس صنایع موجود دنیا و به لحاظ اهمیت بزرگ‌ترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص دهد. کشور ما ایران دارای فرهنگی…