تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

فلسفه غرب

مهدی حائری‌یزدی؛ فیلسوف حکمت و سیاست

آیت‌الله مهدی حائری‌یزدی از حکمت یعنی جهان‌بینی خدامحور شروع کرده و به نظریه سیاسی رسیده و این دو را با هم مرتبط کرده است در حالی که کمتر فیلسوفی از فلاسفه اسلامی در قرون اخیر مجموعه منسجمی ارائه داده…

لیئوارد استریکلند: کانت و هگل اندیشه را فقط متعلق به ژرمن‌های سفید می‌دانستند

ردنا (ادیان نیوز): فلسفه چیست؟ فلسفه تنها دانشی است که توان از خود پرسیدن دارد. فلسفه از خود می‌پرسد چون یگانه معرفتی است که هیچ مبنایی را از پیش مفروض نمی‌گیرد. فلسفه می‌تواند و باید از خود بپرسد اما…