مرور برچسب

قداست شنبه در تورات

قداست شنبه در آیین یهود

روز شنبه (شبات) روز راحتي و تقدس براي قوم يهود مي‏باشد به طوري كه دين يهود و طريقه حيات يهودي وابستگي شديدي به اين روز دارند