مرور برچسب

مسیحیان

شهید بهشتی و ادیان توحیدی

برخورد شهید بهشتی با پیروان ادیان توحیدی مبتنی بر عدالت و انصاف بود و عملکرد ایشان در این موضوع درس بزرگ التزام عملی به حقوق شهروندی است.

تفاوت مسیحی زادگان و نوایمانداران مسیحی

در مراودات و مناسبات مسیحیان با کشورهای مسلمان، همدلی، برادری موج می‌زند اما افرادی که توسط تبشیری‌ها به مسیحیت روی آورده‌اند معمولا از اسلام تصور خصمانه‌ای دارند که دلیل آن شرکت درکلاس‌های شستشوی…

نمودار گرایش دینی مردم جهان

ردنا (ادیان نیوز) - مرکز تحقیقات PEW (پیو) آماری از پیروان مذاهب گوناگون را تا سال 2015 منتشر نمود که معتقدان به مسیحیت با 31.2% و معتقدان به اسلام با 24.1% در رده های اول و دوم هستند. مسیحیان= ۲.۳…

علم به‌مثابه ایمان / کرونا در مناقشات علم و دین

ما همواره علم را مدلی قابل‌اعتماد از دانایی درباره جهان برمی‌شماریم؛ زیرا علم بر فرضیه‌های قابل‌آزمایش استوار است. در مقابل آن دین قرار دارد که اساسش ایمان است. در علم شکاکیت یک ضرورت است، درحالی‌که…