تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

معرفي کتاب

معرفی کتاب «شناخت مسیحیت»

کتاب «شناخت مسيحيت» در قلمرو تاریخ و اعتقادات مسیحیت است که ارائه شناخت درست و فراگیری درباره مسیحیت از اهداف اصلی نویسندگان این اثر عنوان شده است.