مرور برچسب

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

دیدگاه دینی انجمن موبدان تهران در مورد خاکسپاری بیماران درگذشته از ویروس کرونا

به گزارش ردنا (ادیان‌نیوز)، انجمن موبدان تهران از زرتشتیان خواسته است تا اجازه دهند تمام مراحل خاکسپاری توسط مسئولین آرامگاه زرتشتیان و با نظارت مسئولین وزارت بهداشت به گونه ای که چهار آخشیج آلوده…