بایگانی‌ نهادهای اسلامی و یهودی
همگرایی مسلمانان و یهودیان بلژیک پس از عملیات تروریستی اخیر ۰۶ فروردین ۱۳۹۸

همگرایی مسلمانان و یهودیان بلژیک پس از عملیات تروریستی اخیر

مترجم: جواد دهقان به گزارش ادیان‌نیوز به نقل از Nbcnews، بر اساس قانون جدیدی در بلژیک، اعمال مذهبی که مقدمات تأمین گوشت حلال و کوشر را فراهم می‌کند در منطقه فلاندرز بلژیک ممنوع شده است. بنابراین دستیابی به چنین محصولاتی با مشکل بیشتری همراه گشته و قیمت آن در ماه‌های اخیر افزایش زیادی یافته است. […]

همگرایی مسلمانان و یهودیان بلژیک پس از عملیات تروریستی اخیر ۰۶ فروردین ۱۳۹۸
راشل البام

همگرایی مسلمانان و یهودیان بلژیک پس از عملیات تروریستی اخیر

براساس قانون جدیدی در بلژیک، اعمال مذهبی که مقدمات تأمین گوشت حلال و کوشر را تأمین می‌کند در منطقه فلاندرز بلژیک ممنوع شده است.