بایگانی‌ هانری کربن
کریستین (یحیی) بونو که بود؟ ۰۵ شهریور ۱۳۹۸

کریستین (یحیی) بونو که بود؟

کریستین (یحیی) بونو، اندیشمند و نویسنده فرانسوی، مترجم قرآن و استاد فلسفه و عرفان شیعی که برای سخنرانی و تبلیغ ایام محرم ساحل عاج سفرکرده بود به دلیل سانحه دریایی درگذشت.

بخش اول جلد چهارم چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی منتشر شد ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
با تحقیق و ترجمه انشاء الله رحمتی؛

بخش اول جلد چهارم چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی منتشر شد

بخش اول جلد چهارم چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی اسلام ایرانی اثر هانری کربن با تحقیق و ترجمهٔ انشاءالله رحمتی به همت نشر سوفیا منتشر شد.