مرور برچسب

چالش جدید حجاب

چالش جدید حجاب در فرانسه

به گزارش ادیان‌نیوز؛ بیش از داخل کشور فرانسه، این موضوع همچنین در برخی رسانه‌های خارجی به ویژه آمریکایی بازتاب داشته و حتی موجب تعجب بسیاری شده تا جایی که واشنگتن پست در این باره…

چالش جدید حجاب در فرانسه

به گزارش ادیان‌نیوز؛  بیش از داخل کشور فرانسه، این موضوع همچنین در برخی رسانه‌های خارجی به ویژه آمریکایی بازتاب داشته و حتی موجب تعجب بسیاری شده تا جایی که واشنگتن پست در این باره می‌نویسد: در فرانسه…