مرور برچسب

کاتولیک

روزه در آئین مسیحیت

مسیحیان مانند پیروان دیگر ادیان، به روزه معتقد هستند، اما روزه این فرقه دارای قوانین و شرایط خاص و ثابت نیست.

مسجدجامعی: برخلاف گذشته، این‌بار سیاست امریکا برابر ایران، ایدئولوژیک و دینی است

سیاست «ایرانی» و بلکه «خاورمیانه‌ای» امریکای دوران ترامپ به کلی متفاوت است با سیاست این کشور در دوران بعد از پیروزی انقلاب. این سیاست اصولاً «عقیدتی» و «ایدئولوژیک» است و نه مبتنی بر محاسبات سیاسی و…