بایگانی‌ کتاب شایست ناشایست
گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan ۲۹ دی ۱۳۹۸

گناه مرگ ارزان gonah i marg arzan

در دین زرتشتی، گناهان درجاتی دارند که بالاترین آن‌ها، گناه مرگ ارزان است. در "برهان قاطع"، این واژه به صورت نادرست "مرکزراین" آمده است و این‌گونه معنی شده است: «بلغت زند و پازند مقداری از گناه باشد که از فعل آن بر فاعل کشتن لازم آید».

تفاوت احکام زن حائض در اسلام و زرتشتی ۳۰ دی ۱۳۹۴

تفاوت احکام زن حائض در اسلام و زرتشتی

فصل سوم از کتاب «شایست ناشایست» (کتاب احکام شرعی زرتشتیان در عصر ساسانی) به احکام عادت ماهانه ی زنان اختصاص دارد.