بایگانی‌ گروه دوستی پارلمانی
دیدار سفیر چین در تهران  با  رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و چین ۲۷ مرداد ۱۳۹۸

دیدار سفیر چین در تهران  با  رئیس گروه دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و چین

وی همچنین با اشاره به زندگی قومیت­ ها و ادیان مختلف در چین افزود: «حمایت دولت چین از مسلمانان این کشور، نشان دهنده نگاه منطقی دولت چین نسبت به این موضوع است».