تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

بایسته های ظهور (۲)

نویسنده: صمدی،قنبر علی؛   

چکیده :

در مقاله قبلی تحت عنوان «نقش مردم در تعجیل ظهور»، تأثیر نقش‌آفرینی مردم و روی‌کردهای بشری در بسترسازی و تحقق وعده ظهور، مورد بررسی قرار گرفت. در این قسمت به تبیین و بررسی ضرورت‌ها، عوامل و بایسته‌های تحقق ظهور، به منظور شناخت تکالیف عصر انتظار خواهیم پرداخت در این راستا، از یک‌سو، توجه به الزامات و راه‌بردهای تحقق ظهور از سوی دیگر، مهم‌ترین و مبرم‌ترین نیازی است که سزاوار است در عرصه پژوهش‌های مهدوی، مورد اهتمام جدی قرار گیرد.

در این نوشتار، نگارنده سعی نموده است مهم‌ترین بایسته‌های اعتقادی و عملی انتظار ظهور و لزوم فراهم‌سازی زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی حرکت به سوی تحقق این ایده الهی و نجات‌بخش را مورد توجه قرار دهد.

کلیدواژه : ظهور ،تعجیل ،بایسته‌ها ،امام عصر ،معرفت ،زمینه‌سازی ،آمادگی

شاید دوست داشته باشید