آموزش عقیدتی نوجوانان و جوانان گامی در مقابله با گسترش تفکر تکفیری

به گزارش ادیان نیوز، شیخ پرفسور «محمد طی» از اساتید برجسته لبنان در نشست تخصصی کمیسیون تبار شناسی جریان های افراطی و تکفیری به ارائه مقاله خود با موضوع «حقوق بشر در اسلام» پرداخت و با تاکید بر اینکه انسان حقوقی در مقابل حاکم دارد اظهار کرد: حاکمان و فرمانروایان، حقوق انسان را کنار گذاشته و خود را مالک همه چیز می دانند و به قتل و عام و دست درازی به اموال مردم می پردازند و تصور می کنند جانشین خداوند بر روی زمین هستند.
استاد برجسته لبنانی با تاکید بر اینکه حکام خود را مالک جان و مال مردم می دانند گفت: آنان مردم را غل و زنجیر کرده و برای خود برده قرار داده بودند مانند فراعنه مصر.محمد طی با اشاره به اینکه خداوند توحید را آورد تا در سایه توحید بت ها از دوش همگان برداشته شود ابراز کرد: توحید به دلیل این بود که همه به سوی خدای متعال گرایش پیدا کنند و تنها او را بپرسند و بدانند که فقط خدا مالک همه هستی است و لذا جان ها ملک حاکمان نیست و خداوند حقوق واجبی را برای انسان در اجتماع قرار داده و نباید آزادی ها در اختیار حکام باشد.
وی ادامه داد: جوهر و خلقت انسان بر اساس توحید بنا شده و تکفیری ها می خواهند این آزادی را از مردم بگیرند و هیچ آزادی برای مردم قائل نیستند. آنها مسلمانان را به دلیل اینکه بر خلاف عقاید آنها رفتار می کنند کافر و مشرک می دانند و بر این اساس از اسلام به دور هستند.
استاد برجسته لبنانی با تاکید بر اینکه برای گسترش جریان تکفیری باید از نوجوانان و جوانان حرکت را آغاز کنیم ابراز کرد: باید مدارسی که تکفیری ها در آنجا مغز دانش آموزان را شستشو داده و آنان را به راه های منحرف هدایت می کنند را از بین برد و با آگاهی بخشی به جوانان آنها را نجات داد تا قربانی این نوع افکار و ایده ها نشوند.
منبع خبر: ستاد کنگره
شاید دوست داشته باشید