مسأله حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی

نویسندگان: زه‍را گ‍واه‍ی – زینب محمدزاده آیسک 

چکیده :
مقاله‌ی حاضر با عنوان «بررسی فقهی و حقوقی مسأله‌ی حجاب از دیدگاه مذاهب اسلامی» مسأله‌ی حجاب را به عنوان یک حکم شرعی مورد بررسی قرار می‎دهد، و با تکیه بر آراء فقهای امامیه و مذاهب اهل تسنن (شافعیه، مالکیه، حنفیه، حنابله)، با هدف تبیین حدود و کیفیت پوشش واجب و بررسی مبانی فقهی و حقوقی آن، به بررسی این موضوع پرداخته است، هر چند اصل حجاب مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام است اما این که حدود این پوشش به چه نحوی باید باشد، تا حدودی مورد اختلاف است که منشأ این اختلاف، تفاوت دیدگاه فقهاء درباره‌ی موارد استثناء از حکم وجوب پوشش است.
در این مقاله سعی بر آن است تا با بیان نظر فقهای شیعی و سنی در مورد استثنائات وجوب پوشش، حدود پوشش زن را مشخص کرده و در نهایت امتیاز فقه امامیه بر فقه مذاهب اهل تسنن در این خصوص، بیان گردد.

کلید واژه : حجاب ، مذاهب اسلامی ، کفین ، وجه ، قدمین

اشتراک در خبرنامه
برای دریافت جدیدترین اخبار به طور مستقیم به صندوق ورودی خود وارد اینجا شوید.
هر زمان می‌توانید مشترک شوید