تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

آیه تطهیر و جایگاه حضرت زهرا (سلام الله) از دیدگاه اهل سنت

نویسنده : محمد یعقوب بشوی

چکیده :
در منابع تفسیری و حدیثی اهل سنت تقریباً ۱۳۵ آیه و ۴۹ سوره درباره حضرت زهرا مورد اشاره قرار گرفته است این تعداد غیر از آیاتی است که در منابع شیعه ذکر شده است. نویسنده در پژوهش حاضر همه آیات و سوره نازله در حق حضرت زهرا را در چهار دسته‌ی سبب نزول،‌شان نزول،‌جری و تطبیق و بطن،‌تقسیم نموده است.
وی آیه تطهیر را از دیدگاه اهل سنت مورد نقد و بررسی قرار داده و شبهات مطرح شده طبق معیارهای علمی اهل سنت و از کتاب‌های معتبر آن ها را پاسخ داده است.

شاید دوست داشته باشید