فعالیت یک مرکز فساد در قالب کلیسا!

به گزارش ادیان نیوز،  یک فاحشه خانه در آمریکا فعالیت های خود را در قالب یک کلیسا از سر گرفت.
بر پایه این گزارش، فاحشه خانه مزبور در ایالت تنسی آمریکا واقع شده است جایی که همسایگان آن با شکایت به پلیس، خواهان توقف فعالیت آن شدند. همسایه های فاحشه خانه معتقدند که فعالیت این مرکز فساد باعث به خطر افتادن سلامت فرزندانشان خواهد شد. این فاحشه خانه در نزدیکی یک مدرسه دولتی قرار گرفته است.
در پی شکایت مزبور، مالکین فاحشه خانه تصمیم به تغییر تابلوی آن به کلیسا گرفتند. آنها مدعی اند که ما فاحشه خانه را به کلیسایی برای عبادت خدا تبدیل کرده ایم. آنها حتی قسمت هایی از دکوراسیون ساختمان را نیز تغییر دادند و به شکل یک کلیسا درآورده اند.
مالک این کلیسا به خبرنگاران می گوید: «این کلیسا تنها برای عبادت خدا تاسیس شده است. اگر کسی با یک انگیزه دیگر به اینجا می آید بهتر است به جای دیگری برود!»
همسایگان این کلیسا اما در مورد آن نظر دیگری دارند: «آنها با این کار خود تنها به دنبال ادامه دادن فعالیت های جنسی خود هستند. آنها برای اینکه حساسیت همسایگان را از بین ببرند دست به اینکار زده اند اما همگان می دانند که هیچ کس برای عبادت خدا به این کلیسا نمی رود.» 
بر اساس قانونی که اخیرا در آمریکا تصویب شده است فعالیت فاحشه خانه ها تا فاصله پانصد متری مدارس ممنوع است؛ ممنوعیتی که با یک تابلوی کلیسا به راحتی قابل دور زدن است. 
منبع: جام نیوز
شاید دوست داشته باشید