تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

قابلیت درمانی عرفان های کاذب قابل اثبات نیست

به گزارش ادیان نیوز، برنامه این هفته «شعبده شوم» با حضور دو تن از پژوهشگران حوزه عرفان های کاذب موضوع درمان گری و تاثیر آن در انحراف مذهبی را پی گرفت.
در آغاز این برنامه حجت الاسلام والمسلمین حمیدرضا مظاهری سیف ادعای درمان گری از سوی مدعیان دروغین را بسیار رایج دانست و گفت: ما با فضایی متنوع مواجه هستیم؛ ادعاها گاه درست و گاه نادرست نتیجه می دهد و مواقعی که این ها موفق می شوند بیماری را درمان کنند یا بر اثر تلقین یا تصادف است.
مدیر موسسه بهداشت معنوی ادامه داد: برخی بیماری ها پایانی دارند که با ادعای این افراد اینگونه مطرح می شود که درمان، اثرِ کار مدعیان بوده است و در بسیاری مواقع بیماران سایر شیوه های درمانی را کنار نمی گذارند و همچنان روش های درمانی را انجام می دهد.
حجت الاسلام مظاهری تسلیم شدن مخاطب را از جمله راهکارهای مدعیانی چون عرفان حلقه عنوان کرد و گفت: این ها از این حربه و ادعاهای بزرگ استفاده می کنند که خود جای بحث دارد که آیا می توانند کسی را درمان کنند یا خیر و این مسئله جای تردید دارد.
وی با بیان اینکه این نوع عرفان، اعتقادات واقعی را از فرد می گیرد، تصریح کرد: یکی از بیمارستان ها اعلام می کند همه کسانیکه از طریق اینگونه عرفان ها اقدام به درمان بیماری خود کرده اند، شاهد بوده اند که بیماری شان بازگشته و باید بررسی کرد که چرا بیماری این افراد بعد از مدتی بازگشته است!
حجت الاسلام مظاهری با تاکید بر اینکه درمان گر بودن این نوع عرفان ها را نمی توان تایید کرد، ادامه داد: برنامه شعبده شوم اصلا درمان از طریق این عرفان را تایید نمی کند ولی فرض این ادعا نیز از سوی افراد حاضر در عرفان حلقه اثبات نشده است و در این راستا هیچگونه تلاشی نمی کنند.
این پژوهشگر عرفان های کاذب اذعان داشت: استفاده از زبان تمثیلی نشان می دهد که با محتوایی ضعیف روبرو هستیم؛ لذا این عرفان ها با چنین تعابیری از جمله اینترنت کیهانی درشت نمایی می کنند.حجت الاسلام مظاهری افزود: مردم وقتی با چنین چیزی روبرو می شوند، نباید مجذوب باشند و بایستی سراغ کارشناس این عرصه بروند. این عرفان ها با لفاظی ذهن عمومی مردم را با خود همراه کرده و با خود هر جا که می خواهند، می برند.
همچنین حجت الاسلام والمسلمین حسین عرب با اشاره به ادعای عرفان های کاذب مبنی بر وجود موجودات غیر ارگانیک در حوزه روش های درمانی، اظهار کرد: این ها جنیان را موجودات غیر ارگانیک می نامند؛ درحالیکه خود این لفظ مشکل دارد؛ اما اینکه می گویند این ها باعث بیماری می شوند؛ در آیات و روایات قرآنی نیز آمده است.
این پژوهشگر حوزه خرد و عرفان های نو پدید ادامه داد: در بسیاری موارد با تلقین رفع علایم بیماری را موجب می شوند؛ ولی اگر فرد به این مراحل نیز برسد، باز توجیهی وجود ندارد که آموزه های این فرق را تبیین کنیم.
حجت الاسلام عرب گفت: کسانیکه دچار بدعت می شوند، شیطان به آن ها تلقین می کند که نه تنها بی دین نشده اید، بلکه دین دار تر نیز شده اید. مثلا فرد اصل ولایت یا نماز را کنار گذاشته است و مصداق آن را در جریان خوارج می بینیم که در مقابل ولی زمان خود نیز ایستادند.
وی تصریح کرد: این افراد هیچگاه در خصوص ادعاهای خود در مجامع آکادمیک اقدام به اثبات نکرده اند! حجت الاسلام عرب اظهار کرد: بحث تلقین درمانی و تاثیر ذهن انسان بر روند بیماری، موضوعی تعریف شده است که در پزشکی نیز وجود دارد؛ اما در این فرقه ها مطلب حق و حقیقت را پایه قرار داده و بر اساس آن ادعاهای دیگری را مطرح می کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
شاید دوست داشته باشید