تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان

کنش ها و واکنش های روابط اسلام و مسیحیت به قلم نویسنده مسیحی

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ کتاب «تاریخ روابط اسلام و مسیحیت» به قلم هیو گدارد و به ترجمه منصور معتمدی و زهرا مؤدب از سوی پژوهشکده اسلام تمدنی منتشر شد.

بر اساس این گزارش، در چکیده این کتاب آمده است:

رابطه اسلام و مسیحیت تاریخی پرفراز و نشیب دارد. در این تاریخ، هم تفاهم و تعامل و همدلی دیده می شود و هم تخاصم و رودررویی.

کتاب حاضر نخست با نگاهی به پیشینه ارتباط مسیحیت با دین یهودیت در دوره پیش از اسلام، به دوره های مواجهه اسلام و مسیحیت می پردازد.

کتاب نگاهی تاریخی دارد و این مواجهه ها را در قالب کنش و واکنش های دوطرفه می بیند. مؤلف معتقد است کنش یک نسل از هر دو طرف موجب واکنش نسل دین دیگر شده است و از این منظر که بنگریم، نوعی پیوستگی و تداوم را می توان در ارتباط این دو دین مشاهده کرد.

مؤلف نگاهی منصفانه دارد و با وجود آنکه بالاخره خود مسیحی است و طبیعتا از دیدگاهی مسیحی به تحولات رابطه این دو دین می نگرد، در نهایت جانب انصاف را نیز رعایت می کند و در دین غیر فقط عیب و در دین خود فقط حسن نمی بیند.

«مسیحیت پیش از ظهور اسلام»، «مواجهه مسلمانان با مسیحیان»، «نخستین دوره تعامل میان اسلام و مسیحیت (تا ح. سال ۲۱۵/ ۸۳۰)»، «قرون وسطا، بخش اول: تعارض یا تعامل در شرق؟ »، «قرون وسطا، بخش دوم: مواجهه یا تعامل در غرب»، «تغییر موازنه قدرت: مبلغان مسیحی و امپریالیسم؟»، «رویکردهای فکری جدید در سده های سیزدهم و چهاردهم ق/ نوزدهم و بیستم م» و «گفتگو یا رودررویی؟ » از فصول مطروحه در این کتاب می باشد.

به خواندن ادامه دهید
گفت‌وگو درباره مطلبی که خواندید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.