مرور دسته

اندیشمندان

درباره نیایش، نیایشگر و وضعیت مطلوب نیایش!

جایگاه نیایش و دعا در زندگی فردی و جمعی مردم چگونه بوده است و اینک با توجه به شکاف نسلی چگونه است؟ آیا این وضعیت مطلوب است یا خیر؟ چه ساز و کاری میتوان برای این تجربه فردی و درونی برای افراد ایجاد…

اسلام در ژاپن، محدود ولی عمیق است

اسلام در ژاپن خیلی پر دامنه نیست ولی عمیق هست. مخصوصاً که ایزوتسو آن اسلام شناس بزرگ ژاپنی که درباره قران هم چندین جلد کتاب تالیف کرده است، یکی از پایه های اسلام‌شناسی عمیق در ژاپن بوده است.

نقش انسان در بینش اشو زرتشت

نخستین آموزشی که زرتشت به انسان می‌دهد باور داشتن به یکتایی خداوند است، او خدای یگانه را با ویژگی دانای بزرگ ِهستی‌بخش، وبه نام اهورامزدا بیان می‌کند، زرتشت باور دارد که پروردگار جهان سراسر نیکی و داد…

پیوند تنگاتنگ دین و گردشگرى

شمارى از محققان معتقدند كه گردشگرى در اساس خود، پديده اى دينى است. براى نمونه به باور مكانل گردشگر همان «زائر روزگار مدرن» است كه در جستجوى امرى متعالى و فرامعمول به سير و سياحت مى‌پردازد.