مرور دسته

اندیشمندان

خانواده سنتی یا مدرن؟!

عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: در خانواده مدرن حمایتگری کم شده است چون نقش های حمایتی که خانواده در جامعه سنتی ایفا می‌کرد امروز به نهادهای مدنی از جمله آموزش و پرورش و بعضا قانون واگذار…