تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور دسته

اندیشمندان

فلسفه دین

فلسفه دین را به‌طور کلی می‌توان ژرف‌کاوی در مسائل دین یا نگاه به دین از دیدگاه فلسفی توصیف کرد.

قلم «صلیب مقدس» است

چهاردهم تیر ماه، از سال 1381 در تقویم ما ایرانی‌ها «روز قلم» خوانده شده است. روزی که قرار است زمینه‌ای باشد برای پاس‌داشت نوشتن و گرامی‌داشت نویسندگان.

تصوف تقریبی یا تفرقه انگیز؟!

تصوف پس از تاثیرپذیری از جریانات سیاسی و استعماری از قرن دهم مقداری در ایران منحرف و بالطبع بدنام شد و متاسفانه بدنام ماند. و همچنان ما نمی توانیم چندان اسمی از تصوف بیاوریم، درحالی که...

وقتی خدا درمانگر می‌شود

درمانگریِ خدا با روان‌درمانگران معمولی متفاوت است زیرا قدرت او فوق قدرت درمانگران بشری‌ است و در حالی که درمانگرِ بشری فرد را راهنمایی می‌کند و بعد از گرفتنِ پول از او جدا می‌شود اما خداوند تا ابد با…

سوگِ‌های بی‌سوگواری

کرونا احساس تنهایی عمیقی را به همه القا کرده است؛ احساسی که پیوند ما را با جامعه سست نشان می‌دهد و همواره بیخ گوش‌مان زمزمه می‌کند؛ همین که بمیریم تمام می‌شویم.