مرور برچسب

اخبار ادیان٬ اخبار بین الملل٬ ادیان نیوز٬ جهان اسلام٬ خبر دینی٬ دین٬ ردنا

سمینار حلال در فیلیپین برگزار شد

ناحیه جنوبی کمیسیون ملی مسلمانان فیلیپین با همکاری شورای امور اسلامی مونتالبان و واحد دولتی دست‌اندرکار امور حلال، سمینار حلال در فیلیپین را برگزار کرد.