مرور برچسب

ادیان نیوز

نخستین سکه ضرب شده با حروف ارمنی

این سکه ها در حال حاضر بسیار کمیاب اند و فقط تعدادی اندک از آنها در موزۀ تاریخ ارمنستان نگه  داری می شود. این سکه ها سه تا هشت گـرم وزن دارنـد و تحت تأثیر سکـه هـای بیزانسی ضرب شده در آنی ضرب شده اند

اخلاق و تغییر اقلیم در جهان

تمرکز ما در این یادداشت بر این است که نشان دهیم تغییر اقلیم چگونه ارزش‌های اخلاقی بنیادین را تهدید می‌کند، و چرا تلاش برای حل و فصل آن به سر بر آوردن دلمشغولی‌هایی جدی در باب انصاف و مسئولیت می‌انجامد

سخنی که کرونا بی منطق بودن آن را ثابت کرد

بیماری کرونا به همه ثابت کرد که رفتار هر کسی تنها به خودش مربوط نیست و تک تک انسان ها با رفتارشان خواسته یا ناخواسته بر زندگی انسان های بی شماری تأثیر می گذارند. سالیان سال دغدغه مندان فرهنگی تأثیرات…

غفلت از عقلانیت در تبیین حجاب و عفاف

بخشی از حل مسئله حجاب در گرو تبیین عقلانی احکام شرعی است که لازمه گره فقه با علوم انسانی تلقی می‌شود و همچنین برنامه کلانی برای مدیریت غریزه جنسی مطابق با سبک زندگی در دنیای جدید است و آنقدر اهمیت…

خداناباوران و مسئله شر

متفکران خداناباور، وجود شر و شرور را دست‌مایه‌ای بسیار قوی علیه خداباوران و اعتقادات دینی آنها قرار داده‌اند و معتقدند وجود شر با مدعیات دینی درباره خداوند ناسازگار است و باید کنار گذاشته شوند.