مرور برچسب

ادیان نیوز

نیم‌نگاهی به چیستی فلسفه اسلامی

مسأله اصلی نوشتار پیش ‌رو، بررسی اجمالی چیستی فلسفه اسلامی در دو ساحت امکان و تحقّق و به‌تبع آن مروری بر دیدگاه‌های ایجابی و سلبی درباره هویت فلسفه اسلامی است.

گزارشی از کتاب زیبایی و هنر از دیدگاه اسلام

مرحوم علامه محمدتقی جعفری (ره) در بخش نخست ابتدائاً به توصیف چهار موضوع ارزش، لذت، تعجب و شگفتی، عالی و مقایسه آن‌ها با زیبایی پرداخته است و برای پاسخ به این سؤال که آیا زیبایی حقیقتی است یک‌قطبی یا…

شهید بهشتی و ادیان توحیدی

برخورد شهید بهشتی با پیروان ادیان توحیدی مبتنی بر عدالت و انصاف بود و عملکرد ایشان در این موضوع درس بزرگ التزام عملی به حقوق شهروندی است.