مرور برچسب

انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب

کتاب‌های «ساحل نیروانه» و «آیین بودا» در حوزه مطالعات بودایی در کتابسرای ادیان معرفی می‌شود

به گزارش ادیان نیوز (ردنا)؛ پنجمین جلسه علمی فرهنگی کتابسرای ادیان با معرفی دو کتاب در حوزه مطالعات بودایی برگزار می شود.  در این جلسه کتاب «ساحل نیروانه؛ شرح سوتره دل» (متن بودایی مهایانه بر اساس…