مرور برچسب

حمله به کلیسا

اسلام‌هراسی این بار به بهانه حملات سریلانکا

به گزارش ادیان‌نیوز؛ این پرسش مطرح است که چنین حملاتی با این ابعاد را چه گروه یا جریانی سازماندهی کرده است؟ آیا تلاشی سازمان یافته برای هدف قرار دادن جوامع مسیحی (و شاید در آینده نزدیک یهودی) در جهان…

اسلام‌هراسی این بار به بهانه حملات سریلانکا

به گزارش ادیان‌نیوز؛ این پرسش مطرح است که چنین حملاتی با این ابعاد را چه گروه یا جریانی سازماندهی کرده است؟ آیا تلاشی سازمان یافته برای هدف قرار دادن جوامع مسیحی (و شاید در آینده نزدیک یهودی) در…