بایگانی‌ حمیده امیریزدانی
گردشگری فرصتی برای تجربه معنوى ۰۲ دی ۱۳۹۸

گردشگری فرصتی برای تجربه معنوى

با توجه به تعاریفِ پست‌مدرن می‌توان گفت گردشگری فرصتی برای تجربه معنوى به دست می‌دهد، البته به اين شرط كه يك سياح جستجوگر باشيم و نه يك گردشگر معمولى.

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ۲۳ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت چمدانی ۲۹/

بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

این جمله را زیاد شنیده‌ایم که اگر یک زبانه باشی، قادرى یک زندگی را تجربه کنی و اگر چند زبان فرا گیرى، گویی فرصت زیستن در جهان‌های مختلف را از آن خود کرده‌ای. چیزی مشابه این عبارت را در علم گردشگری هم داریم.

بخور، عبادت کن، عشق بورز / سفر برای کشف خود و صلح با خویش ۱۶ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت چمدانی 28/

بخور، عبادت کن، عشق بورز / سفر برای کشف خود و صلح با خویش

الیزابت گیلبرت، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی تجربه زیسته خود را در قالب خاطرات سفر به نام «بخور، عبادت کن، عشق بورز» در آورده است. او زن میانسالِ موفقی در عرصه تجارت است که به یکباره با یک پرسش مهم در زندگی خود رو به رو می‌شود:« ارزش زندگی من در چیست؟». این پرسش چنان در وجودِ او جان می‌گیرد که او را وادار به ایجادِ تغییرى بنیادین در زندگی –هم زیست شخصی و هم حرفه‌ای-می‌کند.

«در لحظه زندگی کن» پیام مشترک دین و گردشگری ۰۶ مرداد ۱۳۹۸

«در لحظه زندگی کن» پیام مشترک دین و گردشگری

چند وقت پیش دلتان نخواهد از یکی از فست‌فودهای خوشنام تهران غذا سفارش داده بودیم. وقتی سفارش رسید، جمله روی جعبه توجهم را جلب کرد: "در لحظه زندگی کن".

تأملی درباره «الهیات گردشگری» در کافه چمدون ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت چمدانی ۲۶/

تأملی درباره «الهیات گردشگری» در کافه چمدون

مشاهده این گونه فرصت‌ها در کنار تهدیدها، کلیسا را به تعدیل نگاه سنّتی خود واداشت و این ویژگیِ الهیات مدرن که با نگاهی فرهنگی و نه ایدئولوژیک به دنبال تبیین خویش است-  منجر به همدلی بیش‌تر کلیسا با  صنعت گردشگری شد. تکاپوی کلیسا برای یافتن راههاى نو در مواجهه با گردشگری، برای الهیات مسیحی کارکردی به دنبال داشت که آن برساخت الهیات نوینى به نام الهیات گردشگرى بود.

مسیحیت در مواجهه با پدیده فرهنگی گردشگری (۲) ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
یادداشت چمدانی/

مسیحیت در مواجهه با پدیده فرهنگی گردشگری (۲)

در یادداشت چمدانی ٢٢ خلاصه ای را از رویکرد منفی کلیسا نسبت به پدیده مدرن "گردشگری" نوشتم. در یادداشت حاضر می کوشم از رویکرد همدلانه کلیسا در این خصوص بنویسم.

مسیحیت در مواجهه با پدیده فرهنگی گردشگری (١) ۲۵ تیر ۱۳۹۸

مسیحیت در مواجهه با پدیده فرهنگی گردشگری (١)

پس از ظهور و شكل گيري صنعت فراگير گردشگري - اواخر قرن هجدهم- معدودي از مقامات كليسايي به شدت با اين پديده مخالفت ورزيدند و نسبت به پيامدهاي منفي آن هشدار دادند؛ براي نمونه، بيانيه ژان پل بيست و سوم در سال ١٩٦٣ قابل توجه است.