خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

رژیم صهیونیستی

برنامه اسرائیل برای ساخت کنیسه در کرانه باختری

وزیر امور دینی در دولت اسرائیل، متان کهانا علاوه بر برنامه‌های سابق، برنامه‌های جدیدی را برای حمایت دولت در ساخت کنیسه‌ های بیشتر در شهرک‌های کرانه باختری و کمک اقتصادی بیشتر به آن‌ها تهیه و در دست…

مره‌صدق:

مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ ها برای متهم کردن دیگران یک پروژه نخ‌نماست

نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس دهم گفت: مظلوم‌نمایی صهیونیست‌ها برای اتهام‌زنی به دیگران یک پروژه نخ‌نماست، ولی با این وجود آنها در این مسیر برای رسیدن به هدف‌شان بعضاً دست به خودزنی هم می‌زنند.