تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

پاسخ رئیس انستیتو گفت‌وگوی تمدن‌های مسکو به نامه رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

اکنون ما بیش از هر زمان دیگری به اهمیت جرگه‌های مردمی و سازمان‌های پژوهشی در فرآیند سیاستگذاری بین‌المللی ارزش قایل و متوجه هستیم، چون این گونه مجامع انسان ـ محور از ارزش‌های مبتنی بر تصمیم‌گیری‌های…

گفتگوی اسلام و مسیحیت عامل همگرایی

به گزارش ادیان نیوز(ردنا)؛ ​آقای ابوذر ابراهیمی ترکمان در حاشیه یازدهمین دور از گفتگو‌های سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی با شورای پاپی گفتگوی ادیان گفت: در ده دور گفتگو‌های گذشته، آشنایی‌های بسیار…