تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

ماری جوانا

فرقه مسیحی مزرعه

فرقه مسیحی مزرعه گیاه خوار هستند و روز و شب در مزرعه به سختی کار میکنند و با حداقل های ممکن بدون کمترین ارتباط با دنیای خارج و حتی خانواده خود زندگی می نمایند