بایگانی‌ نماینده زرتشتیان در مجلس
پیام نماینده ایرانیان زرتشتی به مناسبت جشن مهرگان ۱۱ مهر ۱۳۹۸

پیام نماینده ایرانیان زرتشتی به مناسبت جشن مهرگان

دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی، در پیامی جشن مهرگان را به ایرانیان شادباش گفته است. ادیان نیوز (ردنا) نیز فرارسیدن جشن کهن «مهرگان» را به همه هموطنان زرتشتی تبریک می گوید و زندگی سراسر نیک برای همگان آرزومند است.