مرور برچسب

پیروان ادیان

چرا ایمان دینی مردم جهان رو به شکوفایی است؟

به گزارش ردنا (ادیان نیوز)، اگر فکر می‌کنید که دین متعلق به گذشته است و ما در عصر خرد به سر می‌بریم، بهتر است نگاهی به آمار و ارقام بیاندازید. ایمان دینی در میان مردم جهان رو به افزایش است و ۸۴% از…