تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

پیروان ادیان

افزایش سرکوب دین در چین

جمهوری اسلامی ایران در شرایطی به سوی بستن قرارداد با دولت چین گام برمی‌دارد که رسانه‌های جهان به‌خصوص رسانه‌های آمریکایی از ضدیت دولت چین با ادیان و اسلام بیشتر پرده‌برمی‌دارند. شاید بعضی از این…