تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
مرور برچسب

کرونا

مهر تأیید کرونا بر صغارت اندیشه آدمی

هابرماس آلمانی در گفتگویی با روزنامۀ فرانسوی لوموند، نتایج اخلاقی و فکری اپیدمی جهانی کووید ١٩ را می‌شکافد و قبل از هر چیز بر «نادانی» انسان تأکید می‌کند.