تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

کووید -۱۹

فتوای مهم آیت الله سیستانی درباره اختلاط افراد با احتمال کرونا و ضرورت اقدامات پیشگیرانه

آیت الله سیستانی درباره اختلاط افراد با احتمال کرونا و ضرورت اقدامات پیشگیرانه چنین فتوا دادند: اگر کسی با بی احتیاطی بیماری را به دیگران که از بیماری او مطلع نیستند، منتقل کند و آن فرد جانش را از دست…

کرونا در اندونزی و ضرورت همکاری رهبران دینی

رهبران دینی در راستای پیشگیری از بیماری کووید ـ ۱۹ می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند و آنچه را که تاکنون بر پایه آیات و احادیث مباح بود، به صورت واجب تغییر حکم دهند؛ این مهمترین خواسته مسلمانان در جامعه…

خدایِ انباری‌نشین؛ خدا در عصر کرونائیسم

مایلم در اینجا اندکی من‌باب یکی از موضوعات تئولوژیک، اما مرتبط با بیماریِ کرونا پر چانگی کنم. من عنوان این بحث را «خدایِ انباری‌نشین» گذاشته‌ام. بگذارید با یک تمثیل آغاز کنم و آنگاه به شرح مختصری دست…

دنیس مک‌کارتی/

شاید ابر نقره‌ای ایمان بتواند ابر تاریک ویروس کرونا را بپوشاند

من هرگز یهودی یا بودائی نبودم و نمی‌دانم که آیا آنچه آنها به آن اعتقاد دارند و انجام می‌دهند بهتر است یا آنچه من به آن اعتقاد دارم و انجام می‌دهم، اما می‌دانم به هر دینی که اعتقاد داشته باشیم، اگر ...