تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

کووید 19

مختصات دین در پسا کرونا

رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب بر پرهیز از برآورد و پیش بینی عجولانه و شتابزده در مورد پسا کرونا تاکید کرد و گفت: اگر ما مقداری از مداخلات خود به عنوان نهاد دین بکاهیم و بگذاریم این روندها و…