شینتو؛ آیین باستانی ژاپن ۱۷ دی ۱۳۹۸

شینتو؛ آیین باستانی ژاپن

سربازان هنگام شکست، طى مراسمى با یک خنجر مخصوص که در سراسر عمر آن را همراه داشتند، شکم خود را پاره مى کردند و شهید راه وطن می‌شدند

شینتو
چیزی یافت نشد !