خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

حقوق بشر

طالبان با میراث فرهنگی افغانستان چه خواهد کرد؟

تخریب غم‌انگیز بوداهای بامیان در مارس ۲۰۰۱ که در سراسر جهان پخش شد، منجر به شناخت نیاز به حفاظت از میراث‌فرهنگی در معرض خطر در سطح جهانی شد و اقدامات خوبی هم در این زمینه صورت گرفت. اما متاسفانه با…

امنیت انسانی در خاورمیانه

براساس تعریف مرکز توسعه‌ی سازمان ملل متحد، رهایی از ترس و رهایی از نیاز دو مفهوم مرکزی و اساسی امنیت انسانی محسوب می‌شود.