مرور برچسب

شیوع ویروس کرونا

اعدام ناقل عمدی ویروس کرونا جایز است

«شیخ عبدالله المنیع» عضو هیئت علمای بزرگ عربستان سعودی گفت:صدور حکم اعدام تعزیری برای کسانی که به صورت تعمدی نسبت به انتقال ویروس کرونا به دیگران و اختلاط با آنها اقدام می کنند، جایز است.

ویروس کرونا| نامه نماینده ایرانیان کلیمی در مجلس و رئیس انجمن کلیمیان تهران ‎

همان‌طور که مستحضر هستید گسترش بیماری کرونا متاسفانه به علت عدم رعایت برخی از هموطنان رو به گسترش بوده و به همین جهت، دستور تعطیلی کلیه مراکز تجمع افراد ازجمله کلیه مساجد و اماکن مقدس از سوی مسئولین و…

چرا تعطیلی اجتماعات مذهبی خلاف عقل و شرع نیست؟

حجت‌الاسلام مهدوی‌زادگان پژوهشگر دینی معتقد است ازآنجاکه ممکن است یک اجتماع مذهبی جان افراد را بخاطر شیوع کرونا به خطر بیندازد، در چنین مواردی قاعده اسلام این است که حکم شرعی باید معلق شود.