بایگانی‌ مرکز تحقیقات پیو
جدیدترین نظرسنجی دربارۀ حضور زنان و مردان متأهل به‌عنوان کشیش در کلیسا ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
در واکنش به کمبود شدید روحانیون مسیحی؛

جدیدترین نظرسنجی دربارۀ حضور زنان و مردان متأهل به‌عنوان کشیش در کلیسا

در این نظرسنجی درباره حضور زنان در کلیسا هم سؤال شده بود که باز هم بیشترین حمایت از سوی برزیلی‌ها بود. تقریبا ۷۸ درصد برزیلی‌ها موافق حضور زنان در کلیسا به عنوانِ کشیش بودند.

الگوهای ازدواج و تنظیم زندگی خانوادگی زنان و مردان در ادیان گوناگون ۰۵ بهمن ۱۳۹۸

الگوهای ازدواج و تنظیم زندگی خانوادگی زنان و مردان در ادیان گوناگون

به طور متوسط، زنان در هر یک از شش گروه دینیِ ارزیابی شده در این تحقیق، جوان‌تر از همسران خود و یا شرکای زندگی مرد هستند. همچنین در سن زندگی مستقل، زنان بیشتر از مردان، در خانواده‌های تک والدی زندگی می‌کنند.

رابطه دین با خوشبختی، مشارکت مدنی و سلامت در سراسر جهان ۰۲ دی ۱۳۹۸

رابطه دین با خوشبختی، مشارکت مدنی و سلامت در سراسر جهان

در حالی که داده‌های ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که در بسیاری از کشورها میان فعالیت‌های دینی_مذهبی و اقدامات خاص به‌زیستی ارتباط وجود دارد، اما این تعداد ثابت نمی‌کند مراجعه به خدمات دینی به صورت مستقیم مسئول بهبود زندگی افراد است.

پنج واقعیت درباره دین در کانادا ۱۰ مرداد ۱۳۹۸

پنج واقعیت درباره دین در کانادا

کبک تنها جایی نیست که چنین محدودیت‌هایی در آن وضع شده است. پیش از این نیز در فرانسه و کشورهای دیگر شاهد وضع چنین قوانینی بوده‌ایم.