ادیان نیوز: با وجود رشد جمعیت مسلمانان در دانمارک، یکی از مسلمانان اکنون به عنوان کشیش در کلیسا خدمت می‌کند. مسعود فروزنده در سال ۱۹۸۰ به دانمارک سفر کرد. مادرش مسیحی شد و کتاب مقدس را به مسعود داد تا مطالعه کند. در ابتدا مسعود نمی‌تواند کتاب مقدس را بپذیرد اما بر اثر مطالعه کتاب […]

ادیان نیوز: با وجود رشد جمعیت مسلمانان در دانمارک، یکی از مسلمانان اکنون به عنوان کشیش در کلیسا خدمت می‌کند. مسعود فروزنده در سال ۱۹۸۰ به دانمارک سفر کرد. مادرش مسیحی شد و کتاب مقدس را به مسعود داد تا مطالعه کند.
در ابتدا مسعود نمی‌تواند کتاب مقدس را بپذیرد اما بر اثر مطالعه کتاب مقدس دریافت: تصویر خداوند در کتاب مقدس نسبت به قرآن کریم بسیار متفاوت است.
خداوند در کتاب مقدس محبت است و بندگانش را دوست می‌دارد و نیازی به عبادت بندگان ندارد. از این رو دیگر قلبش نمی‌تواند اسلام را پذیرا باشد و مسیحیت را انتخاب می‌کند. او نیز مانند دیگر نوکیشان مدعی است که حضرت عیسی در خواب بر او ظاهر شده است و از او خواسته است تا به کلیسای مسیحیت خدمت کند.
او به کسانی که تازه به دانمارک پناهنده شده و اکثراً مسلمان هستند، خوش‌آمد می‌گوید و آن‌ها را به مسیحیت دعوت می‌کند. مسلمانان دانمارک به خاطر فعالیت‌های او خشمگین هستند و او را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. مسعود امیدوار است که مردم دانمارک بیدار شوند و کلیسا رشد کند.
  
چند نکته:
تنها دلیلی که مسعود فروزنده، برای تغییر دینش بیان می‌کند، این است که خدا در کتاب مقدس محبت است اما در کتاب‌های مقدس دیگر نه! چقدر این ادعا صحت دارد؟ چهره خداوند در کتاب مقدس در بخش عهد قدیم بسیار خشن است.
خداى عهد عتيق خدايى است حاكم و قانون‌گذار؛ او شهريار زمين است كه پادشاهانِ جهان از هيبت بى‌مثالش به خود می‌لرزند؛ خدايى كه بندگانش بايد از او بترسند، آن گونه كه جرئت نكنند نامش را بر زبان برانند. خداى عهد عتيق خدايى است بيرونى كه فاصله‌اش با انسان از بين نمی‌رود و اگرچه، گاه فرمان می‌دهد تا بندگانش بدو عشق بورزند، ولى اگر بنده اى بخواهد و يا بتواند او را دوست داشته باشد، بى گمان، اين عشق از دروازه وحشت گذشته است.
خداى عهد عتيق، حاكمِ اطاعت طلبى است كه تنها در چارچوب قانون با بندگانش در تعامل است. خداى عهد عتيق، خدايى است قانون گذار؛ خدايى كه براى كمترين چيزها سخت‌ترین قانون‌ها و کمرشکن‌ترین آن‌ها را وضع می‌کند. رابطه آدمى با اين خداى قانون گذار تنها و تنها در چارچوب قانون معنا پيدا می‌کند. آدمى خارج از اين قانون هيچ گونه ارتباطى با خدا يا دركى از او ندارد. از آنجا كه اين قانون يك حكم بيرونى است و نه درونى، رابطه انسان با خدا رابطه اى است خشك، سرد، خالى از عشق و عاطفه، و آميخته با ترس و اكراه؛ رابطه اى كه در سايه سارِ آن، آدمى هیچ گاه به احساس آرامش نمی‌رسد؛ احساس آرامشى كه بى ترديد يكى از انگيزه‌هاى اصلىِ گرايش آدميان به دين به شمار می‌آید.
در چنين پيوندى ميان بنده و خدا، انسان موجودى مُكْرَه است؛ موجودى كه برخلاف ميل خود و تنها به دليل اين كه حاكم، فرمان رانده است بايد مطيع باشد؛ مطيعِ فرمانى كه از بالا آمده است و او نمی‌داند و نبايد بداند كه اين حكم چرا و براى چه بر وى رانده شده است. بر اساس عهد جديد، نقطه آغاز پيوند آدمى با خدا بلكه اساساً نقطه آغاز ديانت يهود و مسیحیت، ترس از خداست.
اين خداى غيور اطاعت خود را سرمایه ترس بندگان استوار داشته است و پرستش اين خداى ترسناك تا زمان‌های طولانى بيش از آن كه بر محبت و عشق استوار باشد، بر ترس و دلهره مبتنى بوده است. در برابر اين خدا، بنده بايد همواره بكوشد تا گرفتار خشم او نگردد. خداى عهد عتيق، خدايى است خشن و سخت گير؛ خدايى كه زود برمى آشوبد، چندان كه با كمترين لغزش بندگانش چنان خشمگين می‌شود كه سخت‌ترین كيفرها را بر آنان وارد می‌سازد؛ خدايى كه خطا را فراموش نمی‌کند و انسانِ گردن كش را در زير قدرت نامتناهى خود له می‌کند و خطاى هيچ كس را بدون پاسخ نمی‌گذارد.[۱]
این خدا چگونه تغییر پیدا کرده است؟ بله خدای دیگر مسیحیان، حضرت عیسی، تصویرش در کتاب مقدس تا حدی مهربان است. اما حضرت عیسی نیز در کتاب مقدس می‌گوید: «گمان مبريد كه آمده‌ام تا سلامتی بر زمين بگذارم نيامده‌ام تا سلامتي بگذارم! بلكه شمشير را».[۲] این در حالی است که در قرآن کریم، خداوند می‌فرماید: من از رگ گردن به شما نزدیک‌ترم،[۳] و رحمت و مهربانی را بر خود واجب گردانده‌ام.[۴] و پیامبر اکرم را رحمتی برای عالمیان قرار داده ام.[۵]
رویای این شخص نیز قابل اثبات نیست تا بتوان آن را نقد و بررسی کرد. صرف ادعایی است که همراه با شواهد صدق و راستی هم نیست. اما اینکه مسلمانان او را آزار و اذیت داده‌اند، طبیعی است چرا که وقتی شخصی به دروغ و نیرنگ، ادعاهایی دارد و مسلمانان پناهنده به دانمارک را با فریب و جهت تسهیل امر پناهندگی مسیحی می‌کند، مسلمانان نمی‌توانند این امور را تحمل کنند.
————————————–
پی‌نوشت:
[۱]. رجوع کنید به «خدای عهد عتیق»
[۲] . انجیل متي ۱۰: ۳۴.
[۳]. قرآن کریم، ق: ۱۶.
[۴]. قرآن کریم، انعام: ۵۴.
[۵]. قرآن کریم، انبیاء: ۱۰۷.
منبع: پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب