چرا مسعود فروزنده کشیش شد؟

ادیان نیوز: با وجود رشد جمعیت مسلمانان در دانمارک، یکی از مسلمانان اکنون به عنوان کشیش در کلیسا خدمت می‌کند. مسعود فروزنده در سال ۱۹۸۰ به دانمارک سفر کرد. مادرش مسیحی شد و کتاب مقدس را به مسعود داد تا مطالعه کند.
در ابتدا مسعود نمی‌تواند کتاب مقدس را بپذیرد اما بر اثر مطالعه کتاب مقدس دریافت: تصویر خداوند در کتاب مقدس نسبت به قرآن کریم بسیار متفاوت است.
خداوند در کتاب مقدس محبت است و بندگانش را دوست می‌دارد و نیازی به عبادت بندگان ندارد. از این رو دیگر قلبش نمی‌تواند اسلام را پذیرا باشد و مسیحیت را انتخاب می‌کند. او نیز مانند دیگر نوکیشان مدعی است که حضرت عیسی در خواب بر او ظاهر شده است و از او خواسته است تا به کلیسای مسیحیت خدمت کند.
او به کسانی که تازه به دانمارک پناهنده شده و اکثراً مسلمان هستند، خوش‌آمد می‌گوید و آن‌ها را به مسیحیت دعوت می‌کند. مسلمانان دانمارک به خاطر فعالیت‌های او خشمگین هستند و او را مورد آزار و اذیت قرار داده‌اند. مسعود امیدوار است که مردم دانمارک بیدار شوند و کلیسا رشد کند.
  
چند نکته:
تنها دلیلی که مسعود فروزنده، برای تغییر دینش بیان می‌کند، این است که خدا در کتاب مقدس محبت است اما در کتاب‌های مقدس دیگر نه! چقدر این ادعا صحت دارد؟ چهره خداوند در کتاب مقدس در بخش عهد قدیم بسیار خشن است.
خداى عهد عتیق خدایى است حاکم و قانون‌گذار؛ او شهریار زمین است که پادشاهانِ جهان از هیبت بى‌مثالش به خود می‌لرزند؛ خدایى که بندگانش باید از او بترسند، آن گونه که جرئت نکنند نامش را بر زبان برانند. خداى عهد عتیق خدایى است بیرونى که فاصله‌اش با انسان از بین نمی‌رود و اگرچه، گاه فرمان می‌دهد تا بندگانش بدو عشق بورزند، ولى اگر بنده اى بخواهد و یا بتواند او را دوست داشته باشد، بى گمان، این عشق از دروازه وحشت گذشته است.
خداى عهد عتیق، حاکمِ اطاعت طلبى است که تنها در چارچوب قانون با بندگانش در تعامل است. خداى عهد عتیق، خدایى است قانون گذار؛ خدایى که براى کمترین چیزها سخت‌ترین قانون‌ها و کمرشکن‌ترین آن‌ها را وضع می‌کند. رابطه آدمى با این خداى قانون گذار تنها و تنها در چارچوب قانون معنا پیدا می‌کند. آدمى خارج از این قانون هیچ گونه ارتباطى با خدا یا درکى از او ندارد. از آنجا که این قانون یک حکم بیرونى است و نه درونى، رابطه انسان با خدا رابطه اى است خشک، سرد، خالى از عشق و عاطفه، و آمیخته با ترس و اکراه؛ رابطه اى که در سایه سارِ آن، آدمى هیچ گاه به احساس آرامش نمی‌رسد؛ احساس آرامشى که بى تردید یکى از انگیزه‌هاى اصلىِ گرایش آدمیان به دین به شمار می‌آید.
در چنین پیوندى میان بنده و خدا، انسان موجودى مُکْرَه است؛ موجودى که برخلاف میل خود و تنها به دلیل این که حاکم، فرمان رانده است باید مطیع باشد؛ مطیعِ فرمانى که از بالا آمده است و او نمی‌داند و نباید بداند که این حکم چرا و براى چه بر وى رانده شده است. بر اساس عهد جدید، نقطه آغاز پیوند آدمى با خدا بلکه اساساً نقطه آغاز دیانت یهود و مسیحیت، ترس از خداست.
این خداى غیور اطاعت خود را سرمایه ترس بندگان استوار داشته است و پرستش این خداى ترسناک تا زمان‌های طولانى بیش از آن که بر محبت و عشق استوار باشد، بر ترس و دلهره مبتنى بوده است. در برابر این خدا، بنده باید همواره بکوشد تا گرفتار خشم او نگردد. خداى عهد عتیق، خدایى است خشن و سخت گیر؛ خدایى که زود برمى آشوبد، چندان که با کمترین لغزش بندگانش چنان خشمگین می‌شود که سخت‌ترین کیفرها را بر آنان وارد می‌سازد؛ خدایى که خطا را فراموش نمی‌کند و انسانِ گردن کش را در زیر قدرت نامتناهى خود له می‌کند و خطاى هیچ کس را بدون پاسخ نمی‌گذارد.[۱]
این خدا چگونه تغییر پیدا کرده است؟ بله خدای دیگر مسیحیان، حضرت عیسی، تصویرش در کتاب مقدس تا حدی مهربان است. اما حضرت عیسی نیز در کتاب مقدس می‌گوید: «گمان مبرید که آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم! بلکه شمشیر را».[۲] این در حالی است که در قرآن کریم، خداوند می‌فرماید: من از رگ گردن به شما نزدیک‌ترم،[۳] و رحمت و مهربانی را بر خود واجب گردانده‌ام.[۴] و پیامبر اکرم را رحمتی برای عالمیان قرار داده ام.[۵]
رویای این شخص نیز قابل اثبات نیست تا بتوان آن را نقد و بررسی کرد. صرف ادعایی است که همراه با شواهد صدق و راستی هم نیست. اما اینکه مسلمانان او را آزار و اذیت داده‌اند، طبیعی است چرا که وقتی شخصی به دروغ و نیرنگ، ادعاهایی دارد و مسلمانان پناهنده به دانمارک را با فریب و جهت تسهیل امر پناهندگی مسیحی می‌کند، مسلمانان نمی‌توانند این امور را تحمل کنند.
————————————–
پی‌نوشت:
[۱]. رجوع کنید به «خدای عهد عتیق»
[۲] . انجیل متی ۱۰: ۳۴.
[۳]. قرآن کریم، ق: ۱۶.
[۴]. قرآن کریم، انعام: ۵۴.
[۵]. قرآن کریم، انبیاء: ۱۰۷.
منبع: پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب
شاید دوست داشته باشید