به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است: کارکردن نزد یهود ونصاری وفرقه های کافر ریگر و مزد گرفتن از آنها چه حکمی دارد؟ کارکردن نزد کافر،فی نفسه اشکال ندارد،مشروط به این که آن کار از کارهای حرام و خلاف مصالح عمومی اسلام ومسلمانان نباشد. منبع : […]

به گزارش ادیان نیوز، متن پرسش مطرح شده وپاسخ این مرجع تقلید شیعیان بدین شرح است:

کارکردن نزد یهود ونصاری وفرقه های کافر ریگر و مزد گرفتن از آنها چه حکمی دارد؟

کارکردن نزد کافر،فی نفسه اشکال ندارد،مشروط به این که آن کار از کارهای حرام و خلاف مصالح عمومی اسلام ومسلمانان نباشد.

منبع : شفقنا