بررسی تطبیقی انجیل برنابا و اناجیل چهارگانه

نویسنده: فاطمه نیازکار

چکیده :
نبوت در بنی‌اسرائیل دارای دو نقش سخنگویی و پیشگویی است. این دو نقش برای حضرت مسیح در اناجیل چهارگانه دیده می‌شود؛ اما نویسندگان این اناجیل در بیان، نقشی فراتر از نبوت را برای وی در نظر گرفته‌اند که مقام الوهیت است.
در انجیل برنابا، مقام عیسی مقام نبوت است و او فرزند خدا یا خدا بودن خود را انکار کرده، خود را بنده خدا می‌خواند و دیگران را به عبودیت الاهی دعوت می‌کند. در این انجیل، علاوه بر اینکه از نبوت برخی از انبیای پیشین (آدم، ابراهیم و موسی) سخن آمده، بشارت ظهور پیامبر اسلام نیز آمده است که از این نظر با قرآن مطابقت دارد.

کلید واژه‌: اناجیل چهارگانه، انجیل برنابا، قرآن، نبوت.

به خواندن ادامه دهید

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.