تحلیلی خبری ردنا (ادیان نیوز)
The news is by your side.

افتتاح یک مرکز شیعی در مراکش خشم سلفی های این کشور را در بر داشت

به گزارش ادیان نیوز، افتتاح یک مرکز شیعی رسمی (۲ اسفند) به نام الخط الرسالی” در مغرب خشم
سلفی های این کشور را برانگیخته است و بر تحرکات ضد شیعی خود افزوده اند.

در همین راستا “عبد النبی الشراط” نویسنده مغربی در مقاله ای
از شخصیت های دینی افراط گرا در این کشور که دست به تحریکات ضد شیعی می زنند،
انتقاد کرد. وی نوشت: برخی روحانیون مغربی مانند “حسن الکتانی” علیه
شیعیانی که بخشی از جامعه مغرب هستند دست به اقدامات خصمانه می زنند و خواستار
ریشه کن کردن آنها هستند.

وی افزود: الکتانی هم مانند ما می داند در انفجارهای ماه می ۲۰۰۳ در
مغرب حتی یک شیعی هم دست نداشت و او خوب می داند که در صفوف داعش نیز حتی یک شیعی
نمی توان پیدا کرد.

الشراط تصریح کرد: الکتانی این را هم خوب می داند که تمامی گروه های
افراط گرا در جهان از یک منبع معین یعنی تفکر “ابن تیمیه” و “محمد
بن عبدالوهاب” تغذیه می شوند و گروه های القاعده، طالبان و داعش همگی دست
پرونده وهابیت هستند و همه آنها از مدارس سلفیت افراطی گرا که با متون دینی متحجر
هماهنگند، فارغ التحصیل شده است.

وی افزود: کسانی که خطری بر امنیت و ثبات مغرب به شمار می روند همین
اُمی‌هایی هستند که کشورشان را ترک کرده اند و به بندگانی درگروهک تروریستی
“ابوبکر بغدادی” تبدیل شده اند و در روی زمین فساد می کنند و درمیان
مغربی هایی که به داعش پیوسته اند حتی یک شیعه هم نیست و همه آنها وهابی و سلفی
هستند.

الشراط در نهایت گفت:کسانی که علیه شیعیان تحریک می کنند فراموش کرده
اند که امام “مالک” شاگرد امام جعفر صادق [علیه السلام] امام ششم شیعیان
بوده است .

منبع : شیعه نیوز

شاید دوست داشته باشید