زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه به گزارش ادیان نیوز، خودروی حامل تروریست های داعش با یک بمب جاده ای برخورد کرد و به هوا پرتاب شد. تمام سرنشین های این خودرو به هلاکت رسیده اند و البته دوربین ها این تصویر جالب را ثبت و در شبکه های خبری به سوژه رسانه ای مبدل شده است. منبع : خبرگزاری مهر

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 1 دقیقه
به گزارش ادیان نیوز، خودروی حامل تروریست های داعش با یک بمب جاده ای برخورد کرد و به هوا پرتاب
شد. تمام سرنشین های این خودرو به هلاکت رسیده اند و البته دوربین ها این
تصویر جالب را ثبت و در شبکه های خبری به سوژه رسانه ای مبدل شده است.

منبع : خبرگزاری مهر