زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه به گزارش ادیان نیوز،كنفسيوس و طريقه چيني نوشته اچ.جي.كريل و كتاب تاليفات مقدماتي موتزو، هسون تزو، هان في تزو تاليف برتون واتسون هر دو ترجمه خانم گيتي وزيري هستند. كتاب كنفسيوس و طريقه چيني كه در 400 صفحه منتشر شده‌است در سه بخش تنظيم شده. در بخش اول چين زمان كنفسيوس مورد توجه قرار گرفته […]

زمان مورد نیاز برای مطالعه: 2 دقیقه

انتشار دو کتاب در حکمت کهن چینیبه گزارش ادیان نیوز،كنفسيوس و طريقه چيني نوشته اچ.جي.كريل و كتاب تاليفات مقدماتي
موتزو، هسون تزو، هان في تزو تاليف برتون واتسون هر دو ترجمه خانم گيتي
وزيري هستند.

كتاب كنفسيوس
و طريقه چيني كه در 400 صفحه منتشر شده‌است در سه بخش تنظيم شده. در بخش
اول چين زمان كنفسيوس مورد توجه قرار گرفته است و در بخش ديگر تحت عنوان
كنفسيوس به زندگي نامه اين حكيم پر آوازه و تاثير گذار چيني تحت عنوان
معلم،فيلسوف،دانشمند و مصلح پرداخته‌ شده‌. بخش دوم كتاب تحت عنوان
كنفسيوس‌گرايي در پي ترسيم چهره‌اي واقعي از حكيم چيني و تاثيرات او بر
پيروانش در عرصه‌هاي اجتماعي و سياسي است.

تاثير فلسفه كنفسيوس در تكامل بعضي مفاهيم بنياني اجتماعي و سياسي دنياي
نوين غرب و ناهمخواني روايت‌هايي كه از زندگي متفاوت او با فلسفه‌اش است،
انگيزه تاليف اين كتاب پژوهشي است .تلاشي كه نويسنده كتاب اچ.جي.كريل در
پيشگفتار خود مدعي است براي آشكار سازي محققانه نفوذ بي نظير تفكر كنفسيوس
است. چرا كه تا به حال كتاب‌ها آن‌گونه كه بايد كنفسيوسي كه مي‌زيسته را با
دقت توصيف نكرده‌اند.

كتاب ديگر با عنوان تاليفات مقدماتي موتزو، هسون تزو، هان في تزو مجموعه
اي فراهم آمده از گزيده سخنان ونوشته هاي برجا مانده از سه تن انديشمندان
مشهور چيني است كه پس از كنفسيوس در فاصله قرن پنجم تا سوم پيش از
ميلادظهور كردند.

موتزو از نخستين مخالفان كنفسيوس و در پي ترويج آيين عشق جهاني بود
،هسون تزو همان طور كه هابز فيلسوف انگليسي قرن 16 انسان را گرگ انسان
مي‌دانست به سرشت بد انسان قائل بود و انديشه‌هايش بعدتر جنبه اي رئاليستي
پيدا كرد. هان‌في‌تزو نيز فيلسوفي بود كه همه محورهاي تعاليم خود را بر
پايه قانون گرايي استوار كرده بود.

اين كتاب كه ترجمه‌ و تاليف پرفسور واتسون است از مجموعه سلسله آثار
ترجمه شده از آثار باستاني مشرق زمين است و توسط هيئت پژوهش هاي شرقي
انتشارات دانشگاه كلمبيا منتشر شده است.

منبع: همشهری آنلاین