خبری تحلیلی ردنا (ادیان نیوز)
جدیدترین خبرهای دینی امروز و اخبار ادیان تازه‌ترین خبرهای مذهبی مذاهب و فرقه‌ها، جدیدترین مطالب و مقالات ادیان مذاهب جریان‌‌های دینی فرقه‌های مذهبی ایران و جهان
درباره این واژه در ویکی ادیان بیشتر بخوانید

اسلام هراسی

معاون دادستان آمریکا:

ایجاد نفرت در جامعه مذهبی تحمل نخواهد شد

معاون دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفت: حکم امروز روشن می‌کند، ایجاد رعب و وحشت در جامعه مذهبی و اقدامات تروریستی که به نفرت دامن می‌زند، تحمل نخواهد شد.

در سایه بی توجهی دولت «نارندرا مودی»؛

افزایش خشونت نژادپرستانه علیه مسلمانان هند

حوادث نژادپرستانه و خشونت علیه مسلمانان هند در سال های اخیر به دلیل بی توجهی دولت «نارندرا مودی» رو به افزایش است و این بی توجهی می تواند به خشونت طایفه ای شدید منجر شود.